ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ!

ЗА ВСИЧКИ ПАЦИЕНТИ С МУКОВИСЦИДОЗА АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНИ ПЕП МАСКИ И ДИСКОВЕ С ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЗА СПРАВКИ И КОНТАКТИ. bam_cf@abv.bg .............................................................................................. ЗА ПОРЪЧКА НА КОЛИСТИН /България: 0887989121-Гергана Александрова-медицински представител на фирма Алвожен ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПОРЪЧКА НА МУКОКЛЕЪР 7%: 052 602 360 Елпак ------------------------------------------------------------------------- ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА МОГАТ ДА ПРЕВЕЖДАТ ДЪЛЖИМИЯТ ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2015 ГОДИНА ПО СЛЕДНАТА БАНКОВА СМЕТКА: БАНКА ОББ IBAN BG 20UBBS80021055424015 BIC UBBSBGSF ОСНОВАНИЕ ЧЛЕНСКИ ВНОС 2015 СУМИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕВЕЖДАТ КАКТО НАВЕДНЪЖ,ТАКА И НА НЯКОЛКО ПЪТИ!